Khóa vân tay KAISER+ 7090
Khóa điện tử Unicor ZEUS 6700sk
Khóa điện tử H-Gang Sync TM700
Khóa vân tay SamSung SHS P718
Khóa điện tử H-Gang Sync TR700
Khóa điện tử H-Gang Sync TS700
Khóa cửa kính TANK GT330
Khóa SAMSUNG SHS-2920
Khóa điện tử SAMSUNG SHP-DS700
Khóa vân tay Samsung SHP-DR900: IoT- kết nối Internet