Lời khen ngợi của khách hàng là sự động viên to lớn.