Không chỉ khóa cung cấp khóa cửa hiện đại, www.khoavantay.com còn làm đẹp cho cửa quá hở vì gỗ co ngót - tại Chung cư UDIC 122 Vĩnh Tuy.

Ảnh trước:

Và sau khi làm đẹp: