Advertisement

Main Ad

Làm đẹp cho cửa quá hở vì gỗ co ngót (UDIC 122 Vĩnh Tuy)

Không chỉ khóa cung cấp khóa cửa hiện đại, www.khoavantay.com còn làm đẹp cho cửa quá hở vì gỗ co ngót - tại Chung cư UDIC 122 Vĩnh Tuy.

Ảnh trước:

Và sau khi làm đẹp:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét