[​IMG]

- Mở khóa bằng vân tay hoặc mật mã - Nhớ được tới 100 vân tay
- Nhiều mã PIN cho từng người; kết hợp số ngẫu nhiên để bảo vệ mã PIN
- Có báo động chống phá khóa, chống cháy, chống hack
Nơi lắp phù hợp nhất: Lắp thêm vào cánh cửa gỗ (hoặc nhôm, sắt) có khóa cơ với tay nắm.