Advertisement

Main Ad

Khóa điện tử EPIC Touch 2 way
- Mở khóa bằng 2 cách: Mã PIN hoặc thẻ RFID
- Vật liệu: sợi thủy tinh và nhựa chịu lực
- Phụ kiện kèm theo: 2 thẻ chìa
- Số thẻ tối đa nhớ được: 30

Giá: 2.990.000đ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét